Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné Obchodní podmínky jsou částí dohody s Institutem Arendas – seznamovací Česko-německou agenturou (v následujícím textu označená jako agentura). Veškeré změny a ústní domluvy jsou platné pouze písemnou formou.

Klientkou agentury může být osoba starší 20 ti let, která hledá partnerský nebo manželský vztah a je ochotna, v případě úspěšného kontaktu s partnerem, žít ve spolkové republice Německo.

Aby mohla agentura zahájit zprostředkovatelskou činnost, je nutné seznámit se s Obchodními podmínkami a vyjádřit s nimi souhlas. Není to závazkem k podpisu smlouvy o zprostředkování.

Klientka prohlašuje, že veškeré uvedené údaje v dotazníku, týkající se její osoby, jsou pravdivé. Za uvedené údaje nese klientka vlastní odpovědnost. V případě uvedení nepravdivých údajů si agentura vyhrazuje právo jednání a smluvního vztahu s klientkou ukončit. Taktéž v případě podané stížnosti ze strany klientů týkající se nepravdivých údajů, nese klientka odpovědnost za eventuální finanční nároky.

Dotazník je možné vyplnit i elektronickou cestou, kontakt přes Whatsapp či Skype je ekvivalentní osobní schůzce se zástupkyní Institutu Arendas – po odsouhlasení našich Všeobecných obchodních podmínek a Souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

Návrh partnerského setkání obdrží klientka po předchozí telefonické, emailové či ústní domluvě a dá souhlas ke kontaktu a setkání s potencionálním partnerem.

Práce agentury se neřídí počtem zprostředkování, ale kvalitou jednotlivých partnerských návrhů.

Po prvním kontakt mohou následovat další, v případě, že předchozí návrh nebyl úspěšný. Za tímto účelem bude klientka vždy agenturou buď telefonicky nebo emailem kontaktována. Termín a místo setkání bude po vzájemné domluvě s klientkou organizovat agentura.

Domluvený termín setkání je pro klientku závazný a je nutné ho dodržet. V případě vážných překážek na straně klientky, je nutné dostatečně včas o této změně informovat potencionálního partnera i agenturu a zároveň si domluvit náhradní termín.

Poplatek za služby je sjednán individuálně a je součástí zvláštní písemné dohody.

Volba životního partnera je velmi osobní záležitost a o úspěšném vztahu rozhoduje klientka či klient sám. Agentura proto nenese odpovědnost za úspěšnost vztahu. Poskytne všestranný servis jako individuální přístup, zajištění termínů a komunikaci s potencionálním partnerem.

Agentura neprovozuje žádnou reklamu, týkající se osobní inzerce, nezveřejňuje žádné fotografie ani osobní údaje, tímto agentura zaručuje ochranu osobních údajů.

Klientka se zavazuje, že ji svěřené osobní a diskrétní údaje nebude předávat dalším osobám, a tím je povinna dodržovat absolutní diskrétnost. V případě porušení tohoto ustanovení bude agentura vyžadovat od klientky odškodné a spolupráce bude tímto ukončena.

Podmínky zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany soukromí, a to v rozsahu, ve kterém je klientka subjektem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů z nařízení Evropské unie tzv. GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinné od 25.5.2018. Za podmínek a pro účely stanovené těmito Zásadami zpracovává Poskytovatel osobní údaje automaticky i manuálně. Agentura neposkytuje údaje třetím osobám a stranám.